2017-03-22 08:00
Driftstörning fiber i Lilla Tjärby med omnejd.
Svenska Stadsnät jobbar på att åtgärda felet.